يك ماده پاك كننده ايده آل جهت پاك كردن دستهاي آلوده به روغن , گريس وغيره مي باشد. پاك كردن آلودگي از روي دست هنگام كاركردن با قطعات صنعتي و ماشين آلات در كارخانه و كارگاهها يك ضرورت اجتناب ناپذير است. هندكلينر اين عمل را بدون نياز به آب بخوبي انجام مي دهد . خصوصيت منحصر به فرد اين فرآورده نداشتن نفت , دارا بودن مواد طبيعي و داشتن بوي خوش است .

 

مشخصات فنی

شكل ظاهري : ژل قرمز يا صورتي

دانسيته : 9/0گرم بر سانتي متر مكعب cº20

نقطعه اشتعال : ندارد