- جرم برسفيد يك فرآورده با خاصيت اسيدي جهت تميز كردن واز بين بردن آلودگي ها از روي وان - سينك توالت - دستشوئي و سطوح سراميكي و كاشي كاري شده فرموله گرديده است اين فرآورده سريعا آلودگي ها را در خود حل نموده و پس از مصرف آن و شستشوي مكان آلوده اثري از رسوبات آهكي - زردي و ديگر آلودگي ها نخواهد بود اين فرآورده جهت سطوح سنگفرش شده و موزائيكي مفيد نمي باشد .

 

طریقه مصرف

- جرم برسفيد رابا توجه به آلودگي ميتوان با‌آب رقيق نموده سپس آنرا مصرف كرد اين فرآورده به راحتي با ريختن آن برروي آلودگي يا برس كشيدن ‚ اسكاچ كشيدن و غيره وارد عمل شده و آلودگي را از بين مي برد . آبكشي بعد از شستشو ضروري است .

- ميزان رقيق كردن آن بستگي به مقدار آلودگي دارد مقدار متعارف مصرف آن يك پيمانه از جرم سفيد بربا 2 الي 4 پيمانه آب ميباشد .

- ازتماس قطعات فلزي با‌آن خودداري گردد اما هيچگونه اثري بر روي ظروف پلاستيكي وسراميكي ندارد .