مايع تميز کننده جرم بر باکف يكي ازمحصولات دل آران روز مي باشد كه با غلظت زياد و قدرت پاك كنندگي بسيارفرموله شده است . مواد اصلي آن به طريقي انتخاب شده كه ضمن پاك كنندگي از نظر قيمت نيز از هر نوع صابون مايع ويا پودرتميز كننده مشابه ديگر ارزانتر ومقرون به صرفه ترباشد چون اختصاصا براي نظافت سطوح رنگ شده فلزی علی الخصوص سطوح خودرو طراحی گرديده است .

 

مشخصات فنی

رنگ : بی رنگ

دانسيته : 1 گرم / سانتي متر مكعب

بخارات سمی: ندارد

PH محلول خالص : 9-7

نقطه اشتعال : ندارد

اثر بر روي فلزات : ندارد

اثر بروی پلاستيک : ندارد