واکس سنگ يک فرآورده شيری رنگ جهت براق نمودن کف سنگ فرش شده يا سراميک فرموله گرديده است اين فرآورده به راحتی خشک شده و پس از پوليش زدن براق می شود می توان کف فرش واکس زده را چند بار بدون استفاده از واکس سنگ مجدا براق نمود .

واکس سنگ دارای فرآورده سمی نبوده و براحتی مجددا با شستشو از سنگ فرش جدا ميگردد .

 

طريقه مصرف

1- ابتدا سطح مورد نظر را با آب همراه با مواد شوينده بصورت تی کشيدن يا با ماشين شستشو تميز کنيد .

2- واکس سنگ را به ميزا ن يک به يک با آب رقيق کنيد و در نقاط مختلف بپاشيد سپس بلافاصله مکان مورد نظر را تی بکشيد و اجازه بدهيد تا خشک شود .

3- چنانچه از دستگاه پوليش استفاده می کنيد پس از خشک شدن يکبار آنرا پوليش کنيد.

4- می توان مستقيما از دستگاه پوليش کننده استفاده نمود بدين صورت که پس از شستشو مقداری از واکس را در مخزن دستگاه ريخته به آن آب اضافه کرده و براساس دستور العمل واکس را روی سطح پخش کرده و سپس پوليش نمود .