برايت سيلور جهت شستشو و براق شدن قاشق و چنگال و ظروف كوچك نقره اي و سيلورپليت فرموله گرديده است بدون اثرسوء برآن به كمك ماشين شستشوآنهاراتميز و براق مي كند .

 

طریقه مصرف

اين فرآورده را به دوصورت ميتوان استفاده نمود :

1-ابتدا مقداري ازاين فرآورده را شامل 2 الي 5 درصد را دريك ظرف استيل يا پلاستيكي ريخته آب گرم به آن اضافه نموده و آنرا بهم بزنيد تا اينكه پودردرآن حل گردد سپس با ريختن كارد - قاشق -چنگال در ظرف مورد نظر وانداختن يك قطعه فويل آلومينيوم درآن نسبت به تميزكردن ظروف اقدام نمو د. سپس آنها را آبكشي كرد زمان قرارگرفتن ظروف درمحلول برايت سيلور بستگي به شرايط حدود 20 دقيقه است .

2-اضافه كردن آب لازم به ماشين شستشو و ريختن برايت سيلور درآن به ميزان 1 الي 2 درصد و شستشوي لازم توسط ماشين . بايد توجه داشت كه هنگام كار با ماشين بايد از حداقل زمان ممكن استفاده نمودتا سائيدگي كمتري حاصل شود . توجه :‌ - درهنگام استفاده از اين فرآورده مواردايمنی را رعايت فرمائيد .